Otra Manera De

La Flor Cepero va comptar amb mi una vegada més per a programar un dels seus màgics dissenys. Cristina Fidalgo es la creado de Otra Manera De, on ofereix un assessorament i acompanyament a mares que senten que no arriben a tot el que volen.

Vam crear per a la Cristina aquesta web associada a un Calendly per a poder comprar les sessions online. També hi vam integrar Mailchimp per tal de poder crear una base de dades per al seu email marketing.

Data: 14 de juliol de 2022

www.otramanerade.com

¿Quieres tu propia web?